Thành phố Hamilton chỉ chấp thuận cho mở 15 tiệm cho mượn tiền ngắn hạn (payday loan outlets)

Hamilton, Ontario: Trong hôm thứ hai ngày 8 tháng giêng, hội đồng thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario đã thông qua dự luật nhằm ấn định số tiệm cho mượn tiền ngắn hạn hay mượn tiền “nóng” ở thành phố này.
Theo luật mới thì số tiệm payday loan ở trong thành phố sẽ tối đa là 15 tiệm: cho 15 khu vực cho mỗi nghị viên.
Cũng theo điều luật mới, thì những tiệm cho vay ngắn hạn đã mở cửa hoạt động rồi thì không kể, nhưng điều kiện một tiệm cho mỗi khu vực trong thành phố, sẽ áp dụng cho những ai muốn mở thêm tiệm:nếu khu vực đó đã có tiệm cho vay thì sẽ không được quyền mở thêm một tiệm mới.
Cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm nay, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho áp dụng tiền lệ phí cho vay mới: lệ phí của năm ngoái là một người muốn mượn $100 từ một tiệm cho vay, thì người này phải trả lệ phí $18. Lệ phí mới cho năm nay xuống còn $15.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email