Thành phố Mississauga dự tính tách rời khỏi vùng Peel.

Mississauga, Ontario: Trong hôm thứ tư ngày 20 tháng 3, các nghị viên của hội đồng thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario đã ủng hộ một kiến nghị ( motion) của bà thị trưởng Bonnie Crombie, trong việc muốn tách thành phố Mississauga ra khỏi vùng Peel và trở thành một thành phố độc lập.
Hiện nay vùng Peel, trong vùng đại thủ phủ Toronto, bao gồm các thành phố Mississauga, Brampton và Caledonia.
Theo bà thị trưởng thành phố Mississauga thì thành phố này với dân số 800 ngàn dân, là thành phố lớn hàng thứ ba ở tỉnh bang Ontario, sau các thành phố Toronto và Ottawa , và là thành phố lớn đứng hàng thứ 6 ở Canada, đã phải trợ cấp tài chánh cho hai thành phố liên hệ trong vùng Peel.
Cũng theo bà thị trưởng Crombie thì hàng năm thành phố Mississauga đã bỏ ra 85 triệu dollars tài trợ cho toàn vùng Peel, trong khi số tiền đó nên cho vào những dự án phục vụ dân chúng trong thành phố.
Ngoài ra theo bà thị trưởng, thì việc tách ra sẽ giúp cho thành phố tiết kiệm thêm những chi phí về những dịch vụ cho thành phố và cũng cho toàn vùng Peel.
Bà thị trưởng cũng cho biết là trong những ngày sắp tới bà sẽ đi hỏi thăm ý kiến của những nhóm cư dân trong thành phố về việc tách rời này.