Thành phố Montreal hủy bỏ việc chia phần biên phạt cho những cảnh sát .

Montreal : Trước đây thành phố Montreal có lệ chia số lượng giấy biên phạt những người vi phạm luật lưu thông và những người đậu xe trái phép cho những cảnh sát viên.
Mỗi cảnh sát viên có bổn phận phải biên phạt một số lượng giấy phạt nhất định. Những cảnh sát viên nào biên phạt nhiều hơn chỉ tiêu, thì giám đốc của cơ quan cảnh sát đó sẽ được tiền thưởng, chứ không phải cho các cảnh sát viên dưới quyền.
Trong năm 2016, chính quyền thành phố Montreal đã phải trả $350,000 tiền thưởng cho các ông giám đốc điều hành của sở cảnh sát, khi số thuộc cấp ở dưới quyền các vị này, biên phạt nhiều hơn số chỉ tiêu.
Trong ngày thứ bảy 20 tháng giêng vừa qua, bà thị trưởng thành phố Montreal, Valerie Plante đã cho hủy bỏ việc ấn định cho mỗi cảnh sát viên phải biên một số giấy phạt hàng tháng.
Tuy nhiên số người bị phạt vì đậu xe trái phép và vi phạm luật lệ lưu thông sẽ gia tăng, vì theo bản ngân sách của thành phố, các giới chức lãnh đạo thành phố Montreal dự trù sẽ thâu thêm 12 triệu dollars tiền phạt trong năm nay so với số tiền phạt trong năm ngoái.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email