Thành phố Montreal là thành phố đầu tiên ở Canada cấm không cho lưu hành bịch đừng đồ làm bằng plastic

Montreal: Theo những tin tức vừa loan báo, chính quyền thành phố Montreal đã ban hành lệnh cấm không cho dùng những bịch đựng đồ bằng plastic, với độ dày của bịch ít hơn 50 microns (0.05 mm), và những bịch đựng đồ có những tạp chất có thể bị thoái hóa vì nhiệt và ánh sáng.
Ngoại trừ những loại bịch mỏng dùng để gói thịt, tráu cây và rau ở các tiệm tạp hóa.
Đây là thành phố đầu tiên ở Canada ban hành lệnh cấm dùng bịch plastic.
Theo các giới chức thành phố Montreal thì những loại bịch plastic thải hồi, đã chứa đầy ở các bãi rác trong ngoại ô thành phố và đã gây nguy hại cho môi trường, vì loại bịch plastic này không thoái hóa được.
Theo nghị viên Jean Frabcois Parenteau của hội đồng thành phố Montreal, thì hàng năm cư dân trong thành phố đã sử dụng 2 tỷ bịch plastic và chỉ có 14 phần trăm số bịch này, được cư dân chuyển giao cho các cơ xưởng tái biến, và phần còn lại đã được thải trong những thùng rác và cuối cùng đến các bãi rác.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email