Thành phố Montreal ở trong tình trạng khẩn cấp

Montreal: Trong hôm thứ sáu ngày 26 tháng 4, bà Valerie Plante, thị trưởng thành phố Montreal đã công bố tình trạng khẩn cấp cho thành phố này vì nguy cơ của nạn lụt đang đe dọa: mưa lớn tiếp tục đổ xuống và mực nước sông hồ dâng cao.
Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cho chính quyền thành phố có quyền buộc cư dân tại những vùng có nguy cơ bị lụt, phải di tản.
Đồng thời cũng giúp cho các cơ quan cứu nạn có thêm tài chánh và quyền hành trong việc cứu lụt.
Trong hôm thứ bảy ngày 27 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Quebec cho đóng cửa việc lưu thông trên cầu Galipeau, vì nước sông đã dâng cao đến thành cầu.
Cầu Galipeau nối liên đảo Perrot và Island of Montreal dọc theo xa lộ 20.