Thành phố Montreal sẽ thiết lập một trung tâm tạm trú cho những người không nhà, đến uống rượu tự do.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 3, thành phố Montreal sẽ có một trung tâm tạm trú cho những không nhà và nghiện rượu.
Những người không nhà này có thể đến tá túc và có rượu uống, không phải đi xin người qua lại, để có tiền mua rượu như hiện nay.
Chính quyền thành phố thông báo trong hôm thứ tư việc thiết lập trung tâm tạm trú cho những người không nhà và nghiện rượu, như là một trong những mục tiêu nhằm làm giảm tệ nạn những người không nhà cửa.
Trung tâm tạm trú cho những người không nhà nghiện rượu còn được gọi là “trung tâm tạm trú ướt át” (wet shelter), chắc sẽ tốn kém hơn những trung tâm tạm trú thường, vì ban giám đốc sẽ phải bỏ thêm tiền mua rượu cho những người homeless.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email