Thành phố Montreal trả 4 triệu dollars cho những cựu viên chức thành phố.

Cựu thị trưởng Denis Codere

Montreal: Trong hôm thứ tư ngày 24 tháng giêng, chính quyền thành phố Montreal đã công bố chi tiết số tiền mà thành phố Montreal đã trả cho những viên chức trong thành phố bị thất cử trong cuộc bầu cử thị chính diễn ra vào tháng 11 năm ngoái 2017.
Theo bản công bố này thành phố Montreal đã bỏ ra gần 4 triệu dolars trả cho những viên chức thành phố bị thất cử, trong đó có cả cựu thị trưởng thành phố, ông Denis Coderre và 41 nghị viên thành phố.
Ông cựu thị trưởng Coderre là người được trả số tiền là $193,863.95. Nhưng người được đề bù tài chánh cao nhất là bà Anie Samson cựu thị trưởng vùng Vileray-Saint Mitchel Park Extension với số tiền đền bù là $284,714.25

Xem thêm

Nhận báo giá qua email