Thành phố nào ở tỉnh bang Ontario có giá bảo hiểm xe cao nhất?

Toronto: Theo báo Consumer Reports thì trong năm ngoái 2021, tiền bảo hiểm xe cộ ở thành phố Brampton đứng hàng đầu trong các thành phố ở tỉnh bang Ontario.
Năm nay tuy giá bảo hiểm xe cộ ở thành phố Brampton tuy vẫn còn đắt, nhưng không đứng hàng đầu như năm ngoái.
Giá bảo hiểm xe ở tỉnh bang Ontario cũng như ở các tỉnh bang khác đã giảm trong năm ngoái vì người ta bị cấm cung ở nhà, không lái xe đi đây đó, và nhờ thế số tai nạn giảm kèm theo sự giảm tiền bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm.
Giá bảo hiểm xe ở thành phố Brampton từ hạng nhất trong năm ngoái là $2,392 xuống còn $1,976 và đứng hàng thứ tư trong bảng sắp hạng giá bảo hiểm của các thành phố ở tỉnh bang Ontario.
Tiền bảo hiểm xe đắt nhất trong tỉnh bang Ontario là thành phố Vaughan với tiền bảo hiểm trung bình là $2,179.
Đứng hàng thứ nhì là thành phố Ajax với tiền bảo hiễm là $2,104 và đứng hàng thứ ba là thành phố Richmond Hill với tiền bảo hiểm là $2,025.
Tiền bảo hiểm xe ở thành phố Mississauga đã giảm 16.8 phần trăm và còn ở mức $1,971 và đứng hàng thứ năm trong danh sách các thành phố có mức bảo hiểm xe cao nhất tỉnh bang Ontario.
Như thế dựa vào số tai nạn xe hơi và dựa vào số tiền phải bồi thường , mà các công ty bảo hiểm sẽ tính tiền bảo hiểm tăng lên hay trụt xuống.
Cư dân cư ngụ trong vùng Peel gồm các thành phố Mississauga, Caledon và Brampton là những người tính trung bình phải trả tiền bảo hiểm xe cao hơn so với những người cư ngụ ở các thành phố khác.
Tiền bảo hiểm xe mà cư dân ở trong thành phố Toronto phải trả là $1,957 và đứng hàng thứ 6 trong bảng sắp hạng.
Nhiều người đặt câu hỏi là tại sao kỳ như vậy: lẽ ra tiền bảo hiểm mà cư dân trong thành phố Toronto phải cao nhất mới đúng chứ?
Thành phố Toronto có hệ thống chuyên chở công cộng hết sức hoàn hảo so với những thành phố khác trong tỉnh bang Ontario. Nhiều cư dân cư ngụ trong thành phố không cần phải lái xe vì nào là xe điện, xe bus, xe lửa chạy thẳng đến phi trường Pearson, xe lửa GO chạy ra các thành phố lân cận, cho nên họ ít lái xe và ít tai nạn hơn khiến số tiền bảo hiểm không cao như các thành phố khác.
Tiền bão hiểm xe ở các thành phố nhỏ như Kingston, Cornwall, Brockville.. chỉ có $1, 132 và thấp hơn giá bảo hiểm xe trung bình trên toàn tỉnh bang là 27 phần trăm.