Thành phố San Jose phản đối dự tính trục xuất người Việt của ông Trump.

San Jose: Trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 3, hội đồng thành phố San Jose, tiểu bang California đã thông qua một nghị quyết phản đối việc tổng thống Trump dự tính sẽ trục xuất hàng ngàn người Việt về lại Việt Nam.
Nghị quyết này được nghị viên đảng Cộng Hòa, ông Lan Diep đệ trình.
Theo nghị viên Lan Diep thì cộng đồng những người Việt ở San Jose gồm những nghị viên, phó thị trưởng, văn nghệ sĩ, bác sĩ trong một cộng đồng đa dạng và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ những người trong cộng đồng.
Trong tháng 11 năm ngoái 2018, chính quyền của tổng thống Trump đã tìm cách trục xuất trở lại hàng ngàn người Việt, chưa có quốc tịch Mỹ và đến Mỹ trước năm 1995, và có phạm những tội trạng.
Việc trục xuất này vi phạm thỏa ước mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết vào năm 2008,khi hai quốc gia đã nối lại những quan hệ ngoại giao. Theo thỏa ước này thì Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995.