Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động

Sở Nội vụ TPHCM ngày 21/1 thông báo, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân TP Thủ Đức diễn ra vào ngày 22/1 thì chính quyền TP Thủ Đức chính thức hoạt động.

Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết chính quyền các quận 2, 9 và quận Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Kể từ ngày 22/1/2021 tất cả mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sẽ do chính quyền địa phương của TP Thủ Đức đảm nhận.

Về nhân sự, TP Thủ Đức có 657 người gồm: 1 Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị hành chính. Sau năm 2025, số lượng nhân sự sẽ giảm còn 459 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, vào ngày 9/12, thông qua thành lập Thành phố Thủ Đức được với tỷ lệ đồng ý 100% và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, thành phố Thủ Đức được thành lập với việc sát nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức có diện tích hơn 211 km2 và dân số hơn 1 triệu người. Sau khi được thành lập, thành phố Thủ Đức có 34 phường, có Tòa án và Viện Kiểm sát.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email