Thành phố Thunder Bay là nơi có nhiều người, dùng ma túy quá liều lượng theo tỷ số dân, nhất ở Canada.

Thunder Bay, Ontario: Thành phố Thunder Bay, ở miền tây bắc tỉnh bang Ontario, tiếp giáp với tỉnh bang Manitoba, là thành phố có nhiều người phải cấp cứu vì dùng ma túy quá liều lượng, so với số dân cư trong thành phố.
Theo các giới chức trong cơ quan cấp cứu thành phố thì trung bình cứ mỗi ngày, là có ít nhất một người phải đưa đến bệnh viện vì dùng ma túy quá liều lượng.
Tính theo tỷ lệ dân cư thì cứ 100 ngàn ngàn dân ở thành phố có 22.7 người phải đi cấp cứu vì dùng má túy quá liều.
Trung tâm cai nghiện ở thành phố quá đông bệnh nhân, đến nỗi trong năm ngoái 2018, có trên 8 ngàn người xin đến cai nghiện, nhưng không có chỗ.
Theo các giới chức thành phố Thunder Bay, thì thành phố này ở nơi đìu hiu hút gió, đã không được chính quyền liên bang và tỉnh bang chú tâm, cung cấp những trợ giúp cho việc chống lại dịch sử dụng ma túy và nha phiến.
Chính quyền thành phố Thunder Bay đã cung cấp miễn phí hàng ngàn những hộp dụng cụ giải độc naloxone cho những kẻ nghiện, nhưng tình trạng ngộ độc vì dùng ma túy quá liều vẫn không giảm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email