Thành phố Toronto bắt đầu chủng ngừa covid cho những người trên 80 tuổi

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ sáu 12 tháng 3, những người trên 80 tuổi ở trong thành phố Toronto, đã có thể xin ghi danh chủng ngừa covid.
Tuy nhiên những chi tiết về thể thức ghi danh chưa được chính quyền thành phố công bố.
Theo những thống kê của chính quyền thành phố thì có khoảng 133 ngàn những cư dân trong thành phố trên 80 tuổi.
Cuộc đại chủng ngừa cho những người trên 80 tuổi sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 11 tháng 4 ở ba địa điểm chủng ngừa covid là The Metro Toronto Convention Center, Scarborough Town Centre and the Toronto Congress Centre.
Số người nhiễm covid ở thành phố Toronto vẫn ở mức trên dưới 300 người một ngày và thành phố vẫn ở trong khu vực bị giới hạn nhiều nhất ở cấp độ màu xám.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email