Thành phố Toronto chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì covid

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 5, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto loan báo là chính quyền thành phố cho hủy bỏ tình trạng khẩn cấp vì đại dịch covid mà chính quyền thành phố ban hành vào ngày 23 tháng 3 năm 2020.
Ông thị trưởng John Tory nói là sau hơn 777 ngày có những ngăn cấm và cuối cùng cư dân trong thành phố đã có tự do trở lại.
Việc ban hành tình trạng khẩn cấp ở thành phố Toronto là chuyện chưa xảy ra từ trước đến giờ cà cùng 1 lúc với việc ban hành tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh bang Ontario.
Tuy tình trạng khẩn cấp ở thành phố Toronto đã được hủy bỏ, nhưng theo ông thị trưởng John Tory thì covid-19 vẫn là một chuyện nguy hiểm cần có những gắng sức và đề phòng của mọi người.
Chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho hủy bỏ hầu hết những ngăn cấm, kể cả việc phải xuất trình chứng thư chủng ngừa covid khi đến những nơi công cộng, hủy bỏ việc phải đeo khẩu trang ngoài công cộng từ tháng 3 năm nay 2022.
Cũng theo ông thị trưởng John Tory thì vũ khí chính giúp chúng ta ngăn ngừa bị nhiễm covid vẫn là chủng ngừa.
Ông thị trưởng khuyến cáo mọi người nên đi chủng ngừa covid. Những người đã chủng hai mũi hoàn toàn thì nên đi chủng ngừa mũi bổ sung, và những người đã chủng ngừa mũi bổ sung trước đó ít nhất là 4 tháng, thì nên đi chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.
Theo những thống kê thì có trên 50 phần trăm những người lớn trong thành phố Toronto đã chủng ngừa covid mũi thứ tư hay mũi bổ sung thứ nhì.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email