Thành phố Toronto chuẩn bị chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ bảy 11 tháng 6, chính quyền thành phố Toronto phát động một chiến dịch chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ cho cư dân.
Trong ngày thứ bảy, tại nhiều y viện chủng ngừa trong thành phố bắt đầu việc chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ.
Theo thông cáo của cơ quan y tế thành phố, thì việc chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu cho những người làm việc trong các nhà tắm công cộng ( bathhouse) , các spa.
Cuộc chủng ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở Toronto là sự hợp tác giữa cơ quan y tế thành phố, hiệp hội những người đồng tính , the Gay Men’s Sexual Health Alliance cùng nhiều tổ chức khác.
Chúng ta cũng biết là phần lớn việc lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ diễn ra qua đường tình dục và giữa những người đàn ông đồng tính.
Trong năm 2020, bộ y tế Canada đã chuẩn y một loại thuốc chủng ngừa có thể chủng ngừa cho bệnh đậu mùa thường cũng như bệnh đậu mùa khỉ, cho những người từ 18 tuổi trở lên.
Tính đến ngày thứ sáu 10 tháng 6, có 11 trường hợp bị bệnh đậu mùa khỉ ở thành phố Toronto.
Bệnh đậu mùa khỉ truyền qua những dung dịch trong cơ thể gồm cả nước trong các mụn nhọt nổi trên người bị bệnh cũng như truyền qua nước bọt, qua vết cào của những con thú bị nhiễm bệnh.
Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thì ngoài những mụn nước nổi trên người, người bệnh còn có các triệu chứng như là sốt, nhức đầu, bắp thịt đau nhức, nổi hạch, mệt mỏi..