Thành phố Toronto gia hạn thêm dự án cho cư dân nuôi gà sau vườn.

Toronto: Trong dự án tiên khởi cho cư dân thành phố Toronto nuôi gà thử ở vườn sau kéo dài trong 1 năm và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm tới 2021.
Trong thời gian gần 1 năm qua, có hàng chục cư dân trong thành phố đã xin và được nuôi gà lấy trứng.
Dự án tiên khởi đã không có những vấn đề gì đối với những người hàng xóm sống gần những chủ nhà có nuôi gà sau vườn.
Bà Lauren Bluma ở Etobicoke đã tham dự chương trình nuôi gà trong vườn và cho biết hai con gà mái mà bà nuôi, không gây ồn ào cho những nhà hàng xóm.
Hiện nay có 80 gia đình ở thành phố Toronto tham dự chương trình nuôi gà và họ đã nuôi 230 con gà mái trong gần 1 năm qua

Xem thêm

Nhận báo giá qua email