Thành phố Toronto sắp đạt được mục tiêu: chủng ngừa covid hoàn toàn cho 90 phần trăm cư dân

Toronto: Trong hai tháng trước đây, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto nói là ông muốn 90 phần trăm cư dân ở thành phố này, trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid 2 mũi hoàn toàn.
Vào thời điểm đó các cơ quan y tế thành phố Toronto phải chủng ngừa thêm 409 ngàn cư dân nữa mới đạt được chỉ tiêu là 90 phần trăm cư dân trong thành phố được chủng ngừa.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 10, thì chỉ tiêu mà ông thị trưởng thành phố Toronto vạch ra, sắp đạt được: số người cần chủng ngừa chỉ còn 215 ngàn người và trong số này 123 ngàn người đã được chủng ngừa một mũi.
Trong những ngày cuối tuần sắp tới, cơ quan y tế thành phố Toronto sẽ cho thiết lập 6 trạm y tế chủng ngừa lưu động ở 6 trạm xe bus TTC trong thành phố. Các trạm y tế này sẽ chủng ngừa từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối trong 2 ngày cuối tuần, và người ta không cần phải hẹn trước.
Trong ngày thứ tư 20 tháng 10, chỉ có 46 cư dân trong thành phố Toronto bị nhiễm covid. Bác sĩ Eileen de Villa, giám đốc ty y tế công cộng thành phố Toronto nói là với số người nhiễm covid xuống còn 46 người đã gây cho mọi người những lạc quan, nhất là không có những bộc phát trong việc lây nhiễm, sau ngày lễ Tạ Ơn.
Tính đến ngày thứ tư 20 tháng 10, có 87.6 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid một mũi và 83.4 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.