Thành phố Toronto sẽ đánh thuế khách sạn

Toronto: Trong phiên họp diễn ra vào ngày 31 tháng giêng, các nghị viên của hội đồng thành phố Toronto đã biểu quyết chấp thuận việc đánh thuế 4 phần trăm vào những dịch vụ mướn phòng ở khách sạn hay cho ở những nơi cho mướn nhà ngắn hạn như dịch vụ Airbnb.
Các nghị viên đã thỏa thuận mức thuế 4 phần trăm, sau khi dự án đánh thuế 6 phần trăm được mang ra thảo luận.
Việc khó khăn cho hội đồng thành phố Toronto là ai sẽ là người đứng ra thâu thuế 4 phần trăm này?
Hiệp hội chủ nhân các khách sạn đã phản đối việc đánh thuế này, cho là việc đánh thuế sẽ làm mất đi một số lượng khách hàng quan trọng đến thành phố Toronto hàng năm.
Với loại thuế mới này, chính quyền thành phố Toronto dự trù thâu về 16 triệu dollars tiền thuế hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email