Thành phố Toronto và vùng Peel đạt những kỷ lục mới về số người chủng ngừa covid

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 25 tháng 5, thì thành phố Toronto và vùng Peel đã đạt được những cột mốc quan trọng mới trong việc chủng ngừa covid.
Tính đến ngày thứ ba, số cư dân mà thành phố Toronto đã chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc vượt quá con số 2 triệu người hay 65 phần trăm dân số trong thành phố.
Trong khi đó vùng Peel bao gồm các thành phố Mississauga, Brampton và Caledon cũng đã chủng ngừa trên 1 triệu cư dân hay 70 phần trăm số người trên 18 tuổi trong vùng Peel.
Với những thành quả như thế, người ta lạc quan là việc mở cửa lại guồng máy kinh tế ở tỉnh bang Ontario sẽ sớm hơn những công bố, vì phần lớn số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario là cư dân ở thành phố Toronto và cư dân ở vùng Peel.
Chúng ta cũng biết là chính quyền tỉnh bang Alberta vừa công bố lịch trình mở cửa lại guồng máy kinh tế tỉnh bang và một khi số người chủng ngừa covid ở tỉnh bang Alberta lên đến 70 phần trăm thì guồng máy kinh tế sẽ mở cửa 100 phần trăm.
Như thế với số người được chủng ngừa ở tỉnh bang Ontario lên gần đến con số trên 65 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Toronto, nền kinh tế của tỉnh bang Ontario có thể mở cửa sớm hơn theo lịch trình là cuối tháng 7?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email