Thành viên nội các đảng Bảo Thủ muốn duyệt xét lại khả năng của thủ lãnh Erin O’Toole.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 1 tháng hai, một số thành viên trong nội các của đảng Bảo Thủ liên bang muốn có một cuộc bỏ phiếu để xem đa số các thành viên có muốn duy trì người thủ lãnh Erin O’Toole, hay sẽ mở một cuộc bầu lại thủ lãnh mới.
Theo những nguồn tin báo chí thì đã có đủ túc số của các thành viên trong nội các đảng Bảo Thủ ký tên, yêu cầu ban điều hành đảng Bảo Thủ cho bầu phiếu để xem đảng này có nên tiếp tục duy trì người thủ lãnh O’Toole.
Cũng trong ngày thứ ba 1 tháng 2, ông thủ lãnh đảng Bảo Thủ, Erin O’Toole đã đăng trên Facebook là ông ta sẽ chẳng đi đâu cả, chẳng quay lại và sẽ tiếp tục là thủ lãnh đảng Bảo Thủ.
Một số thành viên trong nội các của đảng Bảo Thủ liên bang đã thất vọng về khả năng lãnh đạo của người thủ lãnh, sau khi đảng Bảo Thủ đã thua đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, trong cuộc bầu phiếu quốc hội vừa qua.
Theo tin của hãng thông tấn CP thì dân biểu Scott Reid, chủ tịch nội các đảng Bảo Thủ đã nhận được chữ ký của ít nhất 20 dân biểu thành viên nội các của đảng Bảo Thủ, muốn có một cuộc bầu phiếu, định lại khả năng của nhà thủ lãnh.
Nếu có quá bán số thành viên nội các không ủng hộ, ông Erin O’Toole sẽ phải từ chức và một cuộc bầu lại thủ lãnh đảng này sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới?
Một trong những tên tuổi được nhiều người nhắc tới có thể thay thế ông Erin O’Toole là thủ hiến Doug Ford, của tỉnh bang Ontario . Thủ hiến Ford cũng là thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tỉnh bang Ontario.
Tuy nhiên khi được phóng viên báo chí đề cập đến, thủ hiến Ford nói là ông ta không muốn ra ứng cử chức vụ thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang.