Thay đổi thành phần nội các của chính quyền liên bang Canada.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 7, thủ tướng Trudeau đã cho thay đổi thành phần nội các để chuẩn bị cho cuộc bầu cử lại quốc hội vào năm 2019.
Thủ tướng Trudeau đưa thêm 5 tổng trưởng mới, thiết lập thêm các bộ đặc trách về người lớn tuổi, bộ đặc trách liên lạc với chính quyền các tỉnh bang cũng như bộ đặc trách về an ninh biên giới.
Nội các mới của thủ tướng Trudeau có thêm nhiều tổng trưởng từ các tỉnh bang Quebec và Ontario, là những nơi mà theo nhận định của các quan sát viên chính trị, thì nếu chính quyền đảng Tự Do muốn tái đắc cử trong nhiệm kỳ 2019, thì cần phải có sự ủng hộ của cư dân của hai tỉnh bang này.
Thủ tướng Trudeau không cho thay đổi các bộ quan trọng như bà Chrystia Freeland vẫn là tổng trưởng ngoại giao, ông Bill Morneau vẫn là tổng trưởng tài chánh, ông Ralph Goodale vẫn là tổng trưởng an ninh công cộng.
Một bộ mới được thiết lập là bộ an ninh biên giới do ông Bill Blair, cựu cảnh sát trưởng thành phố Toronto làm tổng trưởng.
Nội các mới của thủ tướng Trudeau gồm 35 người, kể cả thủ tướng Trudeau với 17 phụ nữ và 18 đàn ông.