Thay đổi thành phần nội các của chính quyền tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng 6, thủ hiến Doug Ford của chính quyền tỉnh bang Ontario đã thay đổi thành phần nội các, sau một năm cầm quyền.
Số bộ trưởng gia tăng và có 3 bộ trưởng ở những bộ quan trọng đã được chuyển sang làm bộ trưởng của những bộ ít quan trọng hơn.
Trong số 3 bộ trưởng vị xuống chức, có ông Vic Fedeli bộ trưởng tài chánh đã được chuyển sang là bộ trưởng môi trường.
Ông Fedeli đã bị giáng chức, sau khi công bố bản ngân sách năm nay 2019 và bản ngân sách này đã gặp quá nhiều phản đối và chỉ trích.
Ông Fedeli là một vị bộ trưởng tài chánh tỉnh bang hay một tổng trưởng tài chánh liên bang, đầu tiên bị mất chức sau khi công bố bản ngân sách đầu tiên.
Qua cuộc cải tổ này, số bộ trưởng và phó bộ trưởng của chính quyền tỉnh bang Ontario đã gia tăng từ 21 vị lên đến 28 vị, cho dù trước đó khi tranh cử, thủ hiến Ford cho biết là ông ta sẽ cắt giảm số bộ trong nội các, để tiết kiệm ngân sách.
Thủ hiến Ford cũng là người đã cắt giảm số nghị viên trong hội đồng thành phố Toronto, ngay sau khi ông thắng cử chức thủ hiến.
Tân bộ trưởng tài chánh của chính quyền tỉnh bang Ontario là ông Rod Phillips, nguyên bộ trưởng môi trường.
Thủ hiến Ford cũng từng là nghị viên thành phố Toronto một thời gian dài.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email