Thêm 42 tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario

Toronto:  Một cuộc rút thăm thứ nhì  cho những ai muốn mở tiệm bán lẻ cần sa  ở trong tỉnh bang Ontario, đã diễn ra trong hôm thứ  ba  ngày 20 tháng 8.

Theo kết quả được công bố  hôm thứ tư 21 tháng 8, có 42 người may mắn trong số 4,800 người  xin ghi danh.

Trong  kỳ  rút thăm đầu tiên có  25 người được  chọn.

Trong kỳ rút thăm thứ nhì, những người  nộp đơn  đã phải  trưng những bằng chứng là họ có khả năng tài chánh và cơ sở để có thể mở tiệm khi được chọn.

Trong số  42 tiệm  sắp được mở, có 13 tiệm  ở thành phố  Toronto, 6 tiệm trong vùng đại  thủ phủ Toronto ( trong các thành phố lân cận như Brampton, Oshawa, Mississauga..)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email