Thêm 90 ngàn người Mỹ có thể chết vì covid trong 3 tuần sắp đến?

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày thứ năm 14 tháng giêng, trên toàn nước Mỹ đã có trên 22.3 triệu người nhiễm và có trên 387 ngàn người chết vì covid: một con số kinh khủng!
Số người Mỹ chết vì covid ngày một gia tăng: trong vòng 2 tuần qua, có trên 38 ngàn người Mỹ chết vì con vi rút corona.
Cũng trong hôm thứ năm ngày 14 tháng giêng, trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật quốc gia Hoa Kỳ đã tiên đoán là trong vòng 3 tuần lễ sắp tới, sẽ có thêm 92 ngàn người Mỹ chết vì covid!
Những tiên đoán này cho thấy là tuy có những hy vọng le lói cuối đường hầm, là đã có thuốc chủng ngừa, nhưng riêng thuốc chủng ngừa không thôi, cũng không ngăn ngừa được cuộc xâm lấn của loài vi rút, nhất là người ta phải cần chích 2 mũi thuốc chủng cách nhau 3 tuần lễ.
Chính vì thế trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật CDC đã long trọng khuyến cáo là Hoa Kỳ sẽ còn phải đối phó với những khó khăn nặng nề trong việc diệt trừ covid trong những tuần lễ sắp tới.
Hiện nay có trên 130 ngàn người Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện.
Nhiều bệnh viện, nhất là những bệnh viện ở miền quê, đã không còn giường trống trong các khu cấp cứu.
tại quận Los Angeles, nơi có khoảng 1 triệu dân số và cứ 1 trong 3 cư dân trong khu vực này đã bị nhiễm covid.
Trong 3 tuần sắp tới, số người Mỹ nhiễm và chết vì covid sẽ còn gia tăng: hậu quả cùa những cuộc họp mặt không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách xã hội của nhiều người Mỹ trong dịp lễ Giáng Sinh và ngày đầu năm mới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email