Thêm ba nghi can trong vụ lừa đảo về việc bảo trợ gia đình qua Canada.

Mississauga: Trong hôm chúa nhật ngày 11 tháng hai, sở cảnh sát vùng Peel trong vùng đại thủ phủ Toronto đã loan báo là có thêm ba nghi can trong vụ lừa đảo những người muốn bảo trợ gia đình qua Canada.
Tổ chức lừa đảo này nhắm vào những di dân ở vùng Trung Đông, những người đã được qua Canada mà muốn bảo trợ gia đình của họ.
Cũng theo sở cảnh sát vùng Peel thì có 8 nạn nhân bị lường gạt mất một số tiền lên đến 780 ngàn dollars.
Tổ chức lừa đảo lấy tên là the Afghan Refugee Relief (AAR) do nghi can Sakia Mojadiddi, 61 tuổi, ở thành phố Mississauga cầm đầu.
Trong hôm thứ sáu, cảnh sát đã lục soát ba căn nhà ở vùng Peel và thành phố Bradford, và đã bắt giữ thêm 3 nghi can là bà Morassa Rizvi 32 tuổi ở Brampton, bà Dunya Mojadiddi, 26 tuổi ở Mississauga và bà Mariam Qureshi, 36 tuổi ở Bradford.
Những nạn nhân trong vụ lừa đảo này là những di dân từ Trung đông, Âu Châu và Nam Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email