Thêm các tiệm Metro Vancouver báo cáo nhân viên bị dương tính COVID-19

Ba cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu của Loblaw ở Metro Vancouver đang báo cáo thêm các trường hợp nhiễm coronavirus (COVID-19) ở nhân viên, trong một số trường hợp, có thêm các trường hợp đã được báo cáo giữa các công nhân tại các địa điểm đó.

Loblaw, công ty mẹ của các chuỗi lớn như Real Canadian Superstore, No Frills và City Market, đã có thêm các ca nhiễm mới xảy ra vào ngày 15 tháng 4, ảnh hưởng đến các cửa hàng sau:

Real Canadian Superstore, 333 Seymour Blvd, North Vancouver: Ngày cuối cùng mà hai thành viên bị nhiễm bệnh làm việc là vào ngày 1 và 6 tháng Tư.

Real Canadian Superstore, 4700 Kingsway # 1105, Burnaby: Ngày cuối cùng mà hai thành viên bị nhiễm bệnh làm việc là vào ngày 7 và 9 tháng 4.

Chợ Park Royal City, 845 Park Royal North, Tây Vancouver: Ngày cuối cùng mà hai thành viên bị nhiễm bệnh làm việc là vào ngày 10 và 12 tháng Tư.

Không có cửa hàng nào trong số những cửa hàng này được Vancouver Coastal Health hoặc Fraser Health coi là địa điểm “phơi nhiễm nơi công cộng”.

Hiện tại, Loblaw liệt kê 15 cửa hàng BC với các trường hợp COVID-19 của nhân viên; trong số 15, 12 người đó thuộc Vancouver Coastal Health hoặc Fraser Health.

Trong khi Siêu thị T&T thuộc sở hữu của Loblaw, chuỗi cửa hàng tạp hóa Canada Châu Á liệt kê riêng các trường hợp COVID-19  trên trang web riêng của họ. Tuy nhiên, kể từ khi báo cáo các trường hợp ảnh hưởng đến hai công nhân bán thời gian ở các cửa hàng West Vancouver và Surrey vào tuần trước, công ty không có thêm bất kỳ trường hợp mới nào để báo cáo.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email