Thêm hàng chục ngàn công ăn việc làm mới từ công ty làm xe hơi Ford

Glendale, Kentucky: Trong bản tin phổ biến hôm thứ ba ngày 28 tháng 9, công ty làm xe hơi Ford cho biết là công ty này sẽ tổ hợp với nhiều công ty ngoại quốc khác, để thiết lập ba cơ xưởng làm bình điện cho xe hơi chạy điện, và một cơ xưởng ráp xe hơi điện và dự trù những cơ xưởng này sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Với những nỗ lực đầu tư vào việc chế tạo những xe hơi chạy bằng điện, công ty Ford sẽ cần mướn thêm 10,800 nhân viên cho các cơ xưởng mới này.
Nhũng cơ xưởng làm xe hơi điện của công ty Ford sẽ được thiết lập ở Kentucky và Tennessee.
Tại thành phố Stanton, tiểu bang Tennessee, công ty Ford sẽ tổ hợp với công ty SK Innovation ở Nam Hàn để xây cất một cơ xưởng làm bình điện với kinh phí 5.6 tỷ Mỹ kim.
Tại thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, công ty Ford tổ hợp với công ty Blue Oval cũng ở Nam Hàn , và một cơ xưởng khác làm bình điện tương tự ở thành phố Glendale, tiểu bang Kentucky.
Theo những ước tính của các chuyên viên của công ty Ford thì vào năm 2030, từ 40 phần trăm cho đến 50 phần trăm xe hơi bán ra ở Mỹ, sẽ là những xe hơi chạy bằng điện.
Cũng theo những tin tức loan báo thì công ty Ford sẽ trả lương cho các nhân viên làm việc ở các cơ xưởng này với số tiền 32 Mỹ kim một giờ.

Tin tức khác...