Thêm một loại covid biến thể mới lần đầu tiên thấy trên thế giới, và hoành hoành ở Việt Nam

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 29 tháng 5, một loại covid biến thể mới lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới và ở Việt Nam.
Theo các giới chức y tế, thì loại covid biến thể này là một thứ biến thể hỗn hợp của cả hai thứ biến tghể ở Ấn Độ và Anh quốc.
Cũng theo các giới chức y tế thì loại covid biến thể mới vừa thấy ở Việt Nam này rất hay lây và lan truyền qua đường không khí.
Có thể chính vì thế mà làn sóng đại dịch thứ hai đang diễn ra ở Việt Nam có nhiều người bị lây nhiễm hơn? Với trên 6,713 người Việt bị nhiễm và trong số này có 47 người chết.

Nhận báo giá qua email