Thêm một loại covid biến thể mới lần đầu tiên thấy trên thế giới, và hoành hoành ở Việt Nam

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 29 tháng 5, một loại covid biến thể mới lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới và ở Việt Nam.
Theo các giới chức y tế, thì loại covid biến thể này là một thứ biến thể hỗn hợp của cả hai thứ biến tghể ở Ấn Độ và Anh quốc.
Cũng theo các giới chức y tế thì loại covid biến thể mới vừa thấy ở Việt Nam này rất hay lây và lan truyền qua đường không khí.
Có thể chính vì thế mà làn sóng đại dịch thứ hai đang diễn ra ở Việt Nam có nhiều người bị lây nhiễm hơn? Với trên 6,713 người Việt bị nhiễm và trong số này có 47 người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email