Thêm một nạn nhân của đại dịch covid: công ty mỹ phẩm Revlon xin khai chống bị phá sản

New York: Trong thời gian hai năm có đại dịch covid, nhiều công ty thương mại đã sống còn nhờ những trợ cấp của chính quyền của nhiều quốc gia.
Tuy nhiên đến cuối tháng 6 này, thì những trợ cấp cho cư dân và cho các công ty thương mại ở nhiều quốc gia sẽ chấm dứt.
Hàng loạt các công ty đang và sẽ đóng cửa.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 6, công ty mỹ phẩm Revlon, công ty mỹ phẩm danh tiếng và đã mở cửa 90 năm qua, tuyên bố xin khai chống bị xiết nợ ( chapter 11)
Theo người phát ngôn viên của công ty Revlon thì công ty này phải khai chống bị xiết nợ vì số nợ dài hạn cao, chi phí vật liệu gia tăng và không mua được những vật liệu này.
Nếu được tòa án chuẩn y cho việc chống bị xiết nợ, công ty Revlon sẽ nhận được thêm $575 triệu Mỹ kim tiền mượn từ một số chủ nợ, để tiếp tục hoạt động cầm cự.
Theo ông Ron Perelman, chủ tịch điều hành của công ty Revlon thì nhu cầu cần những sản phẩm của công ty này từ khách hàng vẫn cao, nhưng công ty này đang gặp khó khăn trong lãnh vực tài chánh.
Theo bản báo cáo thì tài sản của công ty Revlon chỉ có 1 tỷ Mỹ kim, trong khi số nợ dài hạn của công ty này lên đến 10 tỷ Mỹ kim.