Thêm một tân nghị viên hội đồng thành phố từng bị tội xâm phạm tình dục

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 10, bà Jyoti Gondek, tân thị trưởng thành phố Calgary đã tuyên bố là bà sẽ không dự lễ nhậm chức của ông Sean Chu, tân nghị viên của thành phố Calgary.
Thông thường thì người thị trưởng thành phố là người tham dự tất cả những buổi lễ nhậm chức của các nghị viên, sau khi hội đồng thành phố được bầu lại.
Bà tân thị trưởng Gondek nói là bà không cảm thấy thoải mái khi dự lễ nhậm chức của ông Chu.
Vài ngày trước khi có cuộc bầu cử lại nghị viên và thị trưởng thành phố Calgary, thì mới có những tin tức lộ ra là ông Sean Chu đã bị tố cáo bạo hành tình dục một thiếu nữ 16 tuổi và chuyện này xảy ra từ 24 năm trước khi ông Chu còn là cảnh sát thành phố Calgary.
Cuối cùng ông Chu đã không bị buộc tội hình sự, nhưng bị sở cảnh sát thành phố khiển trách vì có những hành vi sai trái.
Tuy có những áp lực đòi ông ta phải từ chức, nhưng ông Chu nói là ông ta sẽ đến tham dự lễ nhậm chức cho ông ta và cho những nghị viên khác .
Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố vừa diễn ra, ông Chu thắng sát nút chỉ hơn đối thủ có 100 lá phiếu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email