Thêm một thị trưởng trẻ tuổi gốc Việt ở Úc Đại Lợi

Brimbank, Úc Đại Lợi: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 11, thì hội đồng thành phố Brimbank, Úc Đại Lợi vừa bầu nữ nghị viên Jasmine Nguyễn vào chức vụ thị trưởng của thành phố này.
Tân thị trưởng là người thị trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay ở thành phố Brimbank, và là thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở thành phố này.
Tân thị trưởng đã là phó thị trưởng trong năm ngoái trước khi được bầu vào chức thị trưởng trong những ngày qua.
Trong diễn văn nhậm chức , tân thị trưởng Jasmine Nguyễn nói là cô ta đại diện cho tất cả mọi cư dân ở thành phố Brimbank.
Tân thị trưởng cũng hứa sẽ chú tâm vào công việc của cộng đồng trước.
Cô Jasmine nói là cô trẻ tuổi, là phụ nữ và có nguồn gốc Việt Nam cho nên cô đại diện cho một tầng lớp đáng kể trong cộng đồng.
Người được bầu vào chức phó thị trưởng thành phố Brimbank cũng là một phụ nữ và cũng là một người gốc Việt: nghị viên Thúy Đặng.
Thành phố Brimbank nằm trong vùng thủ phủ của thành phố Melbourne với dân số trên 200 ngàn người.

Tin tức khác...