Thêm một tiểu bang Hoa Kỳ có trên 1 triệu người nhiễm covi

New York: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 3 tháng giêng, thì tiểu bang New York đã là tiểu bang thứ tư ở Hoa Kỳ có trên 1 triệu người nhiễm covid, kể từ thời có đại dịch cho đến nay.
Ba tiểu bang khác có trên 1 triệu người nhiễm covid là tiểu bang California, Texas và Florida.
Tiểu bang có số người nhiễm hàng đầu so với các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ là tiểu bang California với trên 2.3 triệu người. Tiểu bang Texas có 1.7 triệu người nhiệm và tiểu bang Florida có trên 1.3 triệu người.
Nhưng khi nói về số tử vong vì covid thì tiểu bang New York đứng hàng đầu với 38.4 ngàn người chết, tiểu bang Texas đứng hàng thứ nhì với trên 28.4 ngàn người, tiểu bang đứng hàng thứ ba là tiểu bang Cali với trên 26.5 ngàn người chết và có trên 22 ngàn người chết ở tiểu bang Florida.
Trên toàn nước Mỹ có trên 20.5 triệu người nhiễm và trên 352 ngàn người chết, những con số kinh khủng mà không ai có thể ngờ đã xảy ra ở một cường quốc hàng đầu thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email