Thêm những tin vui khi số người Mỹ nhiễm và chết vì covid trên đà sút giảm!

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ hai ngày 1 tháng 2, có 134 ngàn người Mỹ bị nhiễm covid: con số xem ra quá lớn so với Canada với số người nhiễm hàng ngày từ 4 ngàn cho đến 8 ngàn người, nhưng là một dấu hiệu khích lệ cho thấy là những nỗ lực ngăn chận sự lan tràn của trận đại dịch đã thành công: Trong ngày 2 tháng giêng vừa qua, có đến trên 300 ngàn người Mỹ nhiễm covid và so với con số 1 34 ngàn người một tháng sau cho thấy là có những tiến triển đáng khích lệ.
Cũng trong hôm thứ hai 1 tháng 2, có thêm 2,031 người Mỹ chết vì covid so với 4,466 người Mỹ chết vì covid trong ngày 12 tháng giêng.
Tại Hoa Kỳ hiện có trên 26.5 triệu người Mỹ nhiễm và trên 447 ngàn người chết vì covid.
Hiện chỉ còn 93 ngàn người Mỹ nhiễm covid năm trong bệnh viện, so với con số trên 132 ngàn người phải nằm bệnh viện trong ngày 6 tháng giêng trước đó.
Tại tỉnh bang Ontario, ở Canada, số người nhiễm covid trong 1 ngày cũng giảm xuống dưới mức 1,200 người một ngày so với con số trên 4,300 người vào ngày 8 tháng giêng.
Số người bị covid ở tỉnh bang Ontario và phải nằm bệnh viện cũng giảm xuống còn 1,066 người và trong số này có 336 người phải nằm trong khu cấp cứu.
Số người nhiễm covid trong 1 ngày ở nước Anh cũng giảm xuống dưới 17 ngàn người, so với con số trên 68 ngàn người một ngày trong 8 tuần trước.
Tại nước Ý, chính quyền đã cho mở cửa lại nền kinh tế, và tại tỉnh bang Quebec, nền kinh tế cũng bắt đầu được mở cửa lại nhưng vẫn có những giới hạn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email