Theo cơ quan đặc trách về nhà liên bang CMHC, thì giá nhà ở Canada có thể sút giảm 15 phần trăm

Ottawa: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ sáu ngày 30 tháng 9, cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang CMHC, tiên đoán là giá nhà ở Canada sẽ còn sút giảm 15 phần trăm vì mức lãi suất nợ nhà tiếp tục gia tăng cao.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Romy Bowers, chủ tịch điều hành của cơ quan CMHC cho là từ nay cho đến giữa năm 2023, giá nhà ở Canada có thể còn sút giảm thêm từ 10 phần trăm cho đến 15 phần trăm.
Cũng theo ông chủ tịch Bowers thì mức lãi suất nợ nhà ở Canada đã gia tăng cao vì ngân hàng trung ương Canada đã gia tăng liên tục mức lãi suất căn bản trong những tháng qua: ngân hàng trung ương Canada chp gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm trong ngày 13 tháng 7, và đây là mức gfia tăng lớn nhất của ngân hàng Canada từ năm 1998 cho đến nay. Trong tháng 9 vừa qua, ngân hàng trung ương Canada lại cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và mức lãi suất căn bản hiện nay ở Canada là 3.25 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà vì thế cũng gia tăng: trong ngày thứ sáu 30 tháng 9, mức lãi suất nợ nhà loại thay đổi đã lên đến trên 5 phần trăm, so với mức lãi suất loại nợ nhà này chỉ có 2 phần trăm trong tháng 2 vừa qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email