Theo dự trù sẽ có 70 phần trăm những người Mỹ sẽ được chủng ngừa covid trước ngày Lễ Độc Lập

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ ba 4 tháng 5, tổng thống Biden cho biết là chính quyền liên bang Mỹ dự trù sẽ chủng ngừa covid cho 70 phần trăm những người Mỹ trưởng thành trước ngày lễ Độc Lập năm nay 4 tháng 7, và ông cũng muốn mở rộng việc chủng ngừa cho những thiếu niên từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi càng sớm càng tốt.
Mục tiêu của tổng thống Biden là chủng ngừa cho ít nhất 160 triệu người Mỹ trưởng thành trước ngày 4 tháng 7.
Tính đến ngày thứ tư 5 tháng 5, có 148 triệu người Mỹ hay 45 phần trăm dân số, đã được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Trở ngại lớn nhất hiện nay cho tổng thống Biden là có nhiều người Mỹ vẫn nghi ngại không chịu đi chủng ngừa, nhất là những người da trắng sống ở các vùng thôn quê.
Việc chủng ngừa rất quan trọng cho việc mở cửa lại nền kinh tế.
Lấy thí dụ nước Do Thái: nền kinh tế của xứ này đã hoàn toàn mở cửa lại khi có trên 60 phần trăm dân số Do Thái được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc.
Nếu cơ quan FDA chuẩn y cho việc chủng ngừa những thiếu niên từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi, Hoa Kỳ sẽ cần thêm thuốc chủng cho 17 triệu những thiếu niên này trong những ngày sắp tới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email