Theo quy định của thành phố Calgary: có thể bỏ phân chó vào thùng đựng rác của ..hàng xóm.

Calgary: Theo lời của bà Paula Magdich, quản lý dịch vụ  thu rác của thành phố Calgary, thì những thùng chứa rác “black bin” mà chính quyền thành phố phát cho các cư dân, và những gia chủ đã đem thùng rác ra để ở lề đường hàng tuần, chờ xe đến lấy rác, là những vật sở hữu của thành phố, mà những cư dân khác, dắt chó đi ngang, có quyền thảy những bịch phân chó vào các thùng rác này.

Đây là lời giải thích của giới chức trong chính quyền thành phố Calgary, về những lời than phiền mới đây của nhiều gia chủ, khi thấy những người dắt chó đi ngang, bỏ những bịch phân chó vào thùng rác để trước cửa nhà họ.

Theo ý của chính quyền thành phố, thì họ muốn  thấy những người  dắt chó, bỏ phân vào thùng rác, hơn là vứt tùm lum ra các công viên, biến thành những bãi mìn cho người đi dạo.

 

Nhận báo giá qua email