Theo tân cố vấn kinh tế của tổng thống Trump, thì hủy bỏ thỏa ước NAFTA sẽ là một quyết định “thảm khốc”

Hoa Thịnh Đốn: Người được tổng thống Trump chọn là cố vấn kinh tế thay cho ông Gary Cohn, là ông Larry Kudlow. Ông Kudlow từng là một phân tích gia chứng khoán và hiện là một bình luận tài chánh trên đài truyền hình CNBC,sẽ là giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia ở tòa Bạch Ốc.
Người tân cố vấn này ủng hộ Canada, ủng hộ việc duy trì thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, NAFTA cũng như phản đối những việc đánh thuế nhập cảng hàng hóa.
Trong một cuộc thảo luận mới đây trên đài truyền hình CNBC, khi còn là một bình luận viên tài chánh, ông Kudlow đã cho biết là ông lo ngại Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ không tham dự thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, và đây là một quyết định tai họa. Ông Kudlow cũng bình luận là Hoa Kỳ không nên tìm cách săn đuổi Canada, vì Canada là một đồng minh lớn nhất của Mỹ.
Trước khi được đề cử vào chức vụ cố vấn kinh tế cho tổng thống Trump, ông Kudlow cũng phản đối việc chính quyền Mỹ đánh thuế nhập cảng lên các kim loại nhôm và thiếc.
Bây giờ thì ông Kudlow là cố vấn cho ông Trump, và ông ta sẽ phải ăn nói làm sao, khi ông đã từng tuyên bố không đồng ý với những chính sách kinh tế

Xem thêm

Nhận báo giá qua email