Theo tổ chức y tế thế giới WHO, chưa có ai chết vì biến thể omicron

London, Anh quốc: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng chạp, của tổ chức y tế thế giới WHO, thì tuy biến thể omicron đã lan truyền đến 38 quốc gia trên thế giới, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai chết vì loài biến thể này.
Đây có thể là một tin mừng cho thế giới với những hy vọng là loại biến thể omicron tuy hay lây, nhưng không gây chết người như những loại biến thể đã có.
Biến thể omicron đã lan truyền đến các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Anh, Nam Hàn, Mã Lai Á…
Cũng theo phát ngôn viên của tổ chức y tế thế giới thì cần một thời gian, để các nhà khoa học có thể xác định sự nguy hiểm của loài biến thể omicron, cũng như những cách thức trị liệu hữu hiệu.
Trong thời gian chờ đợi kết quả của các cuộc nghiên cứu, thì cách phòng ngừa hữu hiệu nhất chống loài covid vẫn là chủng ngừa, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.
Các giới chức y tế ở Canada đang nỗ lực cho chủng ngừa trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi, cũng như chủng ngừa mũi bổ sung cho những người đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi.

Nhận báo giá qua email