Thị trường địa ốc Canada không đến nỗi quá tệ.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng 5, thì đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm rưỡi qua, cơ quan đặc trách về nhà cửa và nợ nhà Canada, CMHC, đã cho biết là thị trường địa ốc ở Canada đã không đến nỗi quá nguy hiểm như trước, sau khi chính quyền liên bang đã đưa ra những biện pháp cắt giảm số người có khả năng mua nhà và mượn nợ nhà.
Việc cắt giảm số người muốn mua nhà khi họ không có đủ điều kiện, sẽ làm giảm những nguy cơ của một cuộc đại suy thoái về nền kỹ nghệ địa ốc, như trường hợp đã diễn ra vào những năm 2008 tại Bắc Mỹ.
Cũng theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa thì giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 3 vừa qua, đã giảm 5.4 phần trăm so với giá nhà trung bình của một năm trước.
Giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 3 năm nay $481,745.