Thị trường địa ốc Canada sút giảm nhưng không bước vào vòng suy thoái.

Toronto: Theo bản tường trình của công ty đầu tư Desjardins phổ biến hôm thứ sáu ngày 10 tháng 6 thị trường địa ốc Canada đang bước vào vòng suy thoái.
Theo nhận định của các kinh tế gia của công ty đầu tư Desjardins thì giá nhà cửa ở Canada có thể giảm sút 15 phần trăm, so với giá lên cao nhất vào tháng 2 năm nay 2022, vào cuối năm tới 2023?
Như thế giá nhà trong năm tới, theo những ước đoán của các chuyên gia tài chánh, vẫn còn cao hơn giá nhà ở Canada thời tiền đại dịch.
Các chuyên gia tài chánh cũng nghĩ là những người đã mua nhà, sẽ không thiệt hại nhiều khi giá nhà không xuống mạnh, thị truờng địa ốc sút giảm nhưng sẽ không bước vào vòng suy thoái?
Đây là điều an tâm cho những người mua nhà để ở lâu dài, chứ không mua để tìm cách bán non lấy lời.
Giá nhà trung bình ở Canada đã xuống trong vòng hai tháng qua , sau khi lên đến mức kỷ lục là $816,720 trong tháng 2 năm nay 2022.
Ngân hàng trung ương Canada hai lần cho gia tăng mức lãi suất mổi lần 0.50 phần trăm: đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất cao như thế trong một lần, trong vòng 22 năm qua.
Mức lãi suất căn bản hiện nay ở Canada là 1.5 phần trăm và theo tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất căn bản có thể lên đến 3 phần trăm vào cuối năm nay: gia tăng 100 phần trăm.
Và mức lãi suất nợ nhà cũng có thể gia tăng gấp đôi, theo sự gia tăng của mức lãi suất căn bản?