Thị trường địa ốc Hoa Kỳ bắt đầu chậm bước tiến

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản tin của chương trình CBS Marketwatch phổ biến trong ngày thứ tư 23 tháng 3 thì dường như thị trường địa ốc Hoa Kỳ chậm bước tiến?
Ông Ian Shepherdson, kinh tế gia trưởng của tổ chức tham vấn đầu tư Pantheon Macroeconomics đã tiên đoán là thị trường địa ốc Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn khởi đầu của một cuộc suy thoái.
Theo nhận định của ông Shepherdson thì số lượng nhà bán được ở Mỹ có thể giảm 25 phần trăm vào cuối mùa hè năm nay 2022, và sẽ kéo theo sự sút giảm của giá nhà.
Kinh tế gia Shepherdson đã dựa vào những yếu tố sau khi tiên đoán là nền kỹ nghệ địa ốc Mỹ sẽ suy thoái:
-Số người Mỹ mượn tiền nợ nhà lần đầu tiên sút giảm 8 phần trăm trong vòng 1 năm.
-Số người Mỹ có nợ nhà và muốn mượn lại một món nợ nhà mới sút giảm 50 phần trăm trong vòng 1 năm.
Trong khi đó mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm ở Mỹ đã gia tăng lên trên 4 phần trăm: mức lãi suất cao nhất kể từ tháng 5 năm 2019 cho đến nay.
Với mức lãi suất nợ nhà gia tăng, số tiền mà người ta phải trả nợ nhà hàng tháng cũng gia tăng theo.

Nhận báo giá qua email