Thị trường địa ốc Hoa Kỳ sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 31 tháng 5, cho thấy có những thay đổi trong thị trường địa ốc Hoa Kỳ.
Theo ông Doug Duncan, kinh tế gia trưởng của cơ quan đặc trách về địa ốc Hoa Kỳ, Fannie Mae, thì việc đầu tư vào địa ốc ở Hoa Kỳ đã qua một bước quẹo 180 độ, và đang trên đà đi xuống.
Theo kinh tế gia Duncan thì với số nhà tung ra bán trên thị trường thiếu hụt, giá nhà gia tăng và mức lãi suất nợ nhà cũng tăng mạnh.
Theo văn phòng thống kê CBD thì số nhà độc lập bán được trong tháng 4 ở Hoa Kỳ giảm mạnh : chỉ bán được 591 ngàn căn hay sút giảm 16.6 phần trăm trong vòng 1 năm. Đây là con số nhà bán được thấp nhất kễ từ tháng 4 năm 2020 , thời đại dịch covid cho đến nay và cho thấy là nền kỹ nghệ địa ốc Mỹ đang bớt “nóng”.
Trong khi số nhà mới xây ở Hoa Kỳ cũng sút giảm: các thống kê cho thấy là số nhà mới xây trong tháng tư chỉ ở mức 709 ngàn căn, chứ không như những tiên đoán là 763 ngàn căn.
Kinh tế gia Doug Duncan nói là dựa vào những thống kê vừa được văn phòng thống kê quốc gia Hoa Kỳ CBD phổ biến, thì nền kỹ nghệ địa ốc Mỹ đã xoay chiều.
Trong khi đó mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm ở Mỹ đã lên đến 5.22 phần trăm: gia tăng 2 phần trăm từ ngày đầu năm nay 2022, đã khiến cho số người có khả năng mua nhà sút giảm.
Trong khi theo nhận định của ông George Ratiu, kinh tế gia thâm niên của công ty Realtor.com thì nền kỹ nghệ địa ốc sẽ bình thường trở lại, không quá nóng như trước, và như thế là tốt cho cả người mua lẫn người bán, vì giá cả không lên đến Trời như xưa.