Thị trường địa ốc phát triển mạnh, giúp ngân sách tỉnh bang British Columbia thặng dư.

Vancouver: Những phát triển mạnh mẽ của thị trường địa ốc trong những năm qua, đã giúp cho chính quyền tỉnh bang  British Columbia thâu thêm nhiều lợi nhuận. Số thặng dư ngân sách đã tăng gấp 3 lần so với những ước tính ban đầu và sự phát triển kinh tế ở tỉnh bang B.C. trong năm nay sẽ ở mức 3 phần trăm, theo như lời tuyên bố của ông Mike de Jong, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang.

Theo bản công bố  thì trong tài khóa chấm dứt  vào

tháng 3 năm nay, ngân sách của tỉnh bang B.C. đã thặng dư 730 triệu dollars, trong khi nền kinh tế tỉnh bang gia tăng ở mức 3 phần trăm, cao hơn mức gia tăng kinh tế của toàn Canada.

Số tiền thuế thổ trạch  mà chính quyền tỉnh bang thu vào trong năm qua lên đến 1.5 tỷ dollars.

Trong bản ngân sách công bố vào tháng giêng năm nay, chính quyền tỉnh bang B.C. ước tính số thặng dư ngân sách chỉ ở mức 284 triệu dollars.

Theo ông bộ trưởng Mike de Jong thì phần lớn số tiền mà chính quyền thâu thêm, nhờ vào những gia tăng của tiền thuế thổ trạch, thuế chuyển nhượng nhà cửa và thuế thổ trạch của các cao ốc thương mại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email