Thị trường địa ốc thành phố Ottawa sẽ giảm mức nóng, nhưng giá bán nhà vẫn gia tăng?

Ottawa: Theo bản nhận định của cơ quan đặc trách về nhà cửa và tiền nợ nhà liên bang , CMHC, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 22 tháng 4, thì trong năm nay thị trường địa ốc ở thành phố Ottawa sẽ bớt nóng như hồi đầu năm, nhưng giá nhà vẫn không giảm.
Theo cơ quan CMHC thì tuy tiền lời nợ nhà gia tăng, nhưng số nhà tung ra thị trường sút giảm khiến cho giá nhà sẽ vẫn ở mức cao, vì mức cung không đủ cho mức cầu.
Theo cơ quan CMHC thì thị trường địa ốc Ottawa sẽ không còn quá nóng, nhưng giá nhà sẽ không giảm.
Đồng thời mức lãi suất nợ nhà gia tăng khiến cho số người có khả năng mua nhà sút giảm.
Cũng theo nhận định của cơ quan CMHC thì giá trung bình một căn nhà ( bao gồm mọi loại nhà) ở thành phố Ottawa trong năm 2022 sẽ ở mức $750,000 so với giá trung bình $648,099 trong năm 2021.