Thị trường địa ốc Toronto trên đà suy thoái?

Toronto: Theo tin của hội đồng địa ốc Toronto, TREB, phổ biến hôm thứ ba ngày 6 tháng 3 thì có những dấu hiệu cho thấy là thị trường địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto đang trên đà suy thoái.
Theo bản tin thì số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng hai năm nay sút giảm 35 phần trăm, so với số lượng nhà bán được trong tháng hai năm ngoái 2017.
Trong khi đó giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm 12 phần trăm, so với giá nhà lên cao nhất vào tháng ba năm ngoái.
Giá nhà trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto xuống còn ở mức $767,818, nhưng vẫn là giá nhà trung bình cao nhất so với giá nhà ở những thành phố khác ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email