Thị trường địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto suy thoái: giá nhà giảm 9.2 phần trăm trong khi số lượng nhà bán được sút giảm 48 phần trăm

Toronto: Theo bản công bố của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) thì số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ sút giảm 48 phần trăm, và giá nhà trung bình giảm 9.2 phần trăm so với năm 2021.
Với mức lãi suất nợ nhà gia tăng cao,giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto đã xuống ở mức gần 1 triệu dollars một căn
Theo nhận định của ông Paul Baron, chủ tịch hội đồng địa ốc vùng Toronto thì sau những gia tăng vào những tháng đầu năm 2022, thị trường địa ốc vùng Toronto đã sút giảm từ những tháng mùa hè 2022, khi ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần và ở mức cao, để chống sự gia tăng của mức lạm phát.
Tuy nhiên cũng theo nhận định của ông chủ tịch Baron thi giá nhà trong vùng Toronto đã không sút giảm và ở mức quân bằng vào cuối hè năm ngoái 2022.
Giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 12 năm ngoái là $1,081,400: sút giảm 9.25 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi số lượng nhà bán được trong tháng 12, gia tăng 1.1 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 11, nhưng sút giảm 48 phần trăm trong vòng 1 năm.
Các chuyên gia tài chánh cũng nhận định là tuy mức lãi suất nợ nhà gia tăng , gây khó khăn cho nhiều người muốn mua nhà, nhưng cùng 1 lúc có nhiều di dân đến Canada và chọn vùng đại thủ phủ Toronto làm quê hương. Những di dân mới này, mà một số đông là những người có tiền, đã khiến cho nhu cầu cần nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng và giúp cho giá nhà không xuống mạnh như những tiên đoán.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email