Thị trưởng John Tory muốn 90 phần trăm cư dân thành phố Toronto được chủng ngừa covid.

Toronto: Những tin vui tiếp tục đến với cư dân trong tỉnh bang Ontario, trong cuộc chiến chống đại dịch covid.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 10, thì trong ngày thứ ba trước đó chỉ có 306 cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và số người nhiễm ở tỉnh bang tính theo tỷ lệ trung bình trong vòng 7 ngày, xuống còn có 500 người.
Đây là số người nhiễm covid trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario, thấp nhất kể từ đầu tháng 8 cho đến nay và đó là dấu hiệu đại dịch covid đang trên đà đi xuống ở Canada.

Cũng trong ngày thứ tư 13 tháng 10, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto đã nói là muốn đạt được con số 90 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn trong thành phố Toronto, thì cần có 123 ngàn cư dân trong thành phố Toronto, từ 12 tuổi trở lên đi chủng ngừa mũi thứ nhất, và 48 ngàn người đi chủng mũi thứ nhì.
Ông thị trưởng thành phố Toronto nói là chính quyền thành phố sẽ sử dụng tất cả những cách thức hiện có, để đạt được tỷ lệ chủng ngừa 90 phần trăm này.
Tính cho đến nay 86.6 phần trăm cư dân trên 12 tuổi trong thành phố Toronto đã được chủng ngừa covid 1 mũi và 82.1 phần trăm đã chủng ngừa hoàn toàn. Tỷ lệ cư dân chủng ngừa covid ở thành phố Toronto gấp đôi, so với tỷ lệ chủng ngừa cư dân ở các thành phố khác như New York, Chicago, Luân Đôn ( Anh quốc).
Thành phố Toronto là một thủ phủ sôi động, có đẳng cấp thế giới và là một thành phố đa dạng với 50 phần trăm cư dân trong thành phố sinh trưởng ở các nước ngoài, với trên 200 chủng tộc nói 140 thứ tiếng khác nhau.