Thiếu bác sĩ gia đình ở thủ đô cần sa của Canada

Smiths Falls, Ontario: Thị trấn Smiths Falls trong tỉnh bang Ontario là nơi có trụ sở trung ương của công ty trồng cần sa Canopy Growth, công ty trồng cần sa lớn nhất Canada, vẫn được xem là thủ đô cần sa của Canada, vừa lên tiếng cho biết là thị trấn này cần thêm rất nhiều bác sĩ gia đình.
Bác sĩ Cory Scott, một bác sĩ mới đến làm việc ở thị trấn Smiths Falls đã cho biết là có hàng ngàn cư dân trong thành phố không có bác sĩ gia đình, vì hai bác sĩ hiện đang có phòng mạch trong thị trấn, sẽ ra đi.
Các giới chức y tế trong thị trấn đang nỗ lực tìm kiếm, tuyển mộ thêm các bác sĩ chịu đến làm việc ở thị trấn này.
Nhờ có công ty cần sa Canopy, số cư dân trong thị trấn Smiths Falls gia tăng mạnh mẽ trong những năm qua, vì công ty Canopy đã thâu nhận 1,300 nhân viên làm việc ở thành phố này.
Giá nhà lên giá ở thị trấn Smiths Falls và kèm theo nhu cầu cần thêm nhiều bác sĩ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email