Thiếu bác sĩ sản khoa ở các vùng thôn quê tỉnh bang British Columbia.

Fort Nelson, British Columbia: Đối với những phụ nữ đang mang thai ở thị trấn Fort Nelson, tỉnh bang B.C. thì một trong những điều mà những sản phụ này phải đồng ý, trong thời kỳ tiền sanh nở là sẽ không sinh con ở ngay thị trấn này.
Theo bản khuyến cáo của trung tâm y tế trong thị trấn Fort Nelson là vì không có các nhân viên y tế chuyên môn, trung tâm này không thể giúp các sản phụ sanh nở một cách an toàn.
Trung tâm y tế trong thị trấn đã thông báo là trong khi các bác sĩ và nhân viên trong trung tâm y tế, sẵn sàng giúp đỡ đẻ trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng cũng khuyến cáo những sản phụ nên di chuyển đến những thành phố có bệnh viện sản khoa, một tháng trước ngày sinh hoa nở nhụy, cho việc an toàn của cả sản phụ lẫn hài nhi.
Theo những thống kê thì 40 phần trăm những sản phụ sống ở những miền thôn quê Canada, phải lái xe xe ít nhất 1 tiếng đồng hồ đến những nơi cung cấp những dịch vụ sản khoa.
Thị trấn Fort Nelson, tỉnh bang B.C. là nơi có dân số 3,500 người là một trong hàng chục các thị trấn nhỏ khác ở Canada, không có bệnh viện sản khoa, vì lý do là những thị trấn nhỏ này không thu hút được các bác sĩ sản khoa đến hành nghề.
Nơi gần nhất cho các sản phụ ở thị trấn Fort Nelson là đến bệnh viện ở Fort St John, cách đó 380 cây số.
Chi phí ăn ở trong một tháng gần bệnh viện đẻ có thể lên đến 4 ngàn dollars, và đây cũng là một số tiền lớn cho những gia đình nghèo sống ở nơi thôn quê.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email