Thiếu bác sĩ trong thị trấn Lac Brome

Lac Brome, Quebec: theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 4, thì hiện thời thị trấn Lac Brome, tỉnh bang Quebec đang thiếu bác sĩ trầm trọng.
Cụ bà Helen McCubbin, 71 tuổi, vừa bị ngã và bị trật vai, nhưng bác sĩ gia đình của bà đã về hưu, và khi đến một y viện walk in, thì được biết là y viện này không còn chỗ khám trong ngày hôm đó, vì có quá đông bệnh nhân.
Thị trấn Lac Brome nằm cách thành phố Montreal khoảng 95 cây số về hướng đông, và có 58 ngàn dân.
Trong năm ngoái có 2 bác sĩ về hưu và một bác sĩ khác di chuyển qua một nơi khác, và đã khiến tình trạng thiếu hụt bác sĩ ở thị trấn này trở nên trầm trọng.
Hiện nay chỉ còn 3 bác sĩ gia đình phục vụ cho gần 60 ngàn người.
Những bệnh nhân như cụ bà McCubbin đã là những cư dân ở thị trấn, không có bác sĩ khi bác sĩ của cụ về hưu sau 40 năm làm việc.
Thế nữa, trên một phần ba cư dân trong thị trấn là những người trên 65 tuổi, cho nên nhu cầu cần những dịch vụ y khoa lại còn nhiều hơn là những người trẻ.