Thiếu giáo viên dạy tiếng Pháp ở vùng thủ phủ Vancouver.

Montreal: Các trường học dạy tiếng Pháp ở vùng thủ phủ Vancouver đã thiếu giáo viên có khả năng, và đã phải gửi người đến thành phố Montreal , tìm thêm giáo viên, theo như những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 5 tháng 2.
Đại diện của hội đồng giáo dục thành phố Vancouver, đã gửi người đến phỏng vấn những sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục của trường đại học McGill trong những ngày qua.
Tính đến tháng giêng năm nay 2018, hội đồng giáo dục thành phố Vancouver cần thêm 34 giáo viên mà trong đó có 12 giáo viên của những trường dạy bằng tiếng Pháp ( French immersion).
Trong năm qua với dân số ngày một gia tăng, với những di dân và những người tỵ nạn mới đến, tỉnh bang British Columbia đã phải mướn thêm trên 2 ngàn giáo viên, cho đủ với nhu cầu.
Với số di dân và người tỵ nạn gia tăng, sẽ cần thêm các giáo viên trên toàn Canada, nhất là những vùng thủ phủ thu hút di dân như các vùng thủ phủ Vancouver, Toronto và Montreal..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email